Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na II Olsztyńską Konferencją Penitencjarną „Cele wykonywania kary izolacyjnej”.

W ten sposób kontynuujemy dotychczasowy cykl spotkań naukowców i praktyków, dedykowany aktualnym problemom związanym z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w Polsce oraz innych państwach świata.

Celem konferencji jest zdiagnozowanie najpilniejszych potrzeb systemu penitancjarnego oraz poszukiwanie alternatywnych rozwiązań wobec kar izolacyjnych.

Druga edycja Konferencji będzie koncentrować się wokół następujących problemów:

  • skutecznych sposobów zapobiegania recydywie wśród skazanych, wobec których wykonano kary izolacyjne;
  • oddziaływań resocjalizacyjnych, w szczególności wobec skazanych na kary długoterminowego pozbawienia wolności;
  • funkcji izolacyjno-zabezpieczającej spełnianej przez karę pozbawienia wolności;
  • uwarunkowań ekonomicznych wykonywania kary pozbawienia wolności
    oraz
  • pomocy postpenitancjarnej.
Światowa populacja osadzonych szacowana jest aktualnie na ponad 10 milionów osób, które przebywają w różnych jednostkach penitencjarnych. Każde państwo stawia sobie za zadanie opracowanie własnych strategii penitencjarnych mających przeciwdziałać zjawisku przeludnienia oraz innym problemom związanych z wykonywaniem kar izolacyjnych. Tym bardziej koniecznym wydaje się intensyfikowanie badań naukowych w tym zakresie.
Nadesłane referaty zostaną wydane w recenzowanej monografii naukowej (w jęz. angielskim).