Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w dziewiątej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 listopada 2016 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ.

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa oraz psychiatrii. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Formularz rejestracyjny znajduje się na naszej stronie:www.psychologiasadowa.pl.

Zapraszamy także osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 18 września 2016 roku.

Tematyka tegorocznych wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień (szczegółowe opisy sesji tematycznych znajdują się na stronie konferencji):

– Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
– Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
– Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
– Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminologii oraz kryminalistyce
– Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
– Praca z osobami pozbawionymi wolności
– Przestępstwa seksualne
– Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje w ich stosowaniu

Przewidziane są również sesje skierowane w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub też referaty będące przeglądem literatury.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji: www.psychologiasadowa.pl.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu: psychologiasadowa@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!

********************************************************************

The Department of Psychiatry at Jagiellonian University Medical College, the Institute of Forensic Research in Cracow and Psychology and Law Student Research Group wish to invite you to participate in the 9th Cracow Conference of Psychology and Law. It will take place on 26th – 27th November 2016 at the Conference Centre Faculty of Medicine JU MC in Cracow.

The conference is an international and interdisciplinary project. We have invited distinguished experts whose research is related to issues at the intersection of psychology, law and psychiatry. The languages of the conference will be Polish and English and the simultaneous interpretation will be provided throughout the plenary lectures and selected panel sessions.

Registration form is available on our website: www.psychologiasadowa.pl.

Those willing to present a paper or poster during the conference are invited to submit abstracts. The deadline for the abstract submission is 18th September 2016.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us: psychologiasadowa@gmail.com.