Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Koło Naukowe Prawa Karnego „Ultima Ratio”, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Karnoprawne aspekty zwalczania terroryzmu”, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 r. (środa) w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.

Konferencja będzie się składać z:
PANELI STUDENCKO-DOKTORANCKICH
i
PRELEKCJI EKSPERCKIEJ

TEMATYKA KONFERENCJI
Konferencja ma na celu przedstawić szeroko pojęte zagadnienia związane z terroryzmem i jego zwalczaniem. W przypadku pojawienia się referatów omawiających zbliżone zagadnienia, przewidywany jest podział na panele, po których będzie czas na dyskusję.

UDZIAŁ CZYNNY
Do 6 kwietnia czekamy na zgłoszenia na panele studencko – doktoranckie. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w drodze poniższego formularza, do 6 kwietnia 2017 r. na adres knprawakarnego@gmail.com (w tytule maila – imię i nazwisko; konferencja). Wyniki konkursu abstraktów 10 kwietnia 2017 r. drogą mailową.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> https://www.dropbox.com/s/2b6l5m7yspwhb9t/Formularz%20zgłoszeniowy.doc?dl=0

Długość konferencji jest zależna od ilości zgłoszonych prelegentów. Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut. W przypadku duetu (współautorstwa referatu) maksymalny czas wystąpienia wynosi 20 minut. Sala konferencja wyposażona jest w sprzęt multimedialny (komputer + rzutnik i ekran), możliwe jest przygotowanie prezentacji. Na zakończenie konferencji każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział, a także drobne upominki.
Udział czynny podlega opłacie (20zł – patrz niżej). W przypadku współautorstwa opłata pobierana jest od OBU prelegentów.
Dla prelegentów w trakcie konferencji planujemy catering.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Istnieje możliwość publikacji pokonferencyjnej w magazynie prawniczym „Forum Nauk Prawnych” – wymogiem jest przedstawienie własnej recenzji wystawionej przez osobę o tytule naukowym dr hab. lub wyższym (oraz odpowiednia redakcja artykułu). Więcej informacji udzielimy zainteresowanym.

UDZIAŁ BIERNY
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia biernego udziału zarówno w prelekcji eksperckiej jak i w panelach studencko-doktoranckich. Nie ma konieczności wysyłania zgłoszenia w przypadku chęci wzięcia biernego udziału w Konferencji. Będzie możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego bierny udział w Konferencji.

OPŁATY
Opłata za bierny udział nie jest pobierana.
Opłata za czynny udział wynosi 25 zł. W przypadku współautorstwa opłata pobierana jest od OBU prelegentów (łącznie 50zł).
Opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji.
KNPK „Ultima Ratio” NIE BĘDZIE WYDAWAĆ FAKTUR!!!
(Oczywiście będziemy wydawać potwierdzenie wniesienia opłaty na wniosek zainteresowanego prelegenta)
Numer konta przekażemy autorom wytypowanych abstraktów drogą mailową.

Każda osoba wysyłając zgłoszenie na Konferencje wyraża zgodę na powyższe zasady.