Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Civilis” przy Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Studencka Poradnia Prawna przy Uczelni Łazarskiego 

zapraszają na konferencję naukową

„Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych – stan prawny, środki pomocy prawnej poszkodowanym z perspektywy prawa cywilnego i karnego”

Konferencja odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. na Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie w sali nr 130.

Szczegółowy program konferencji:

09:00 – otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
09:15 – wykład inauguracyjny na temat „Ocena prawnokarna wypowiedzi w mediach elektronicznych.”  – Prof. dr hab. Ryszard Stefański
09:45 – dr Magdalena Olczyk „Odpowiedzialność administratorów stron internetowych za wpisy osób trzecich”
10:15 – mgr Joanna Przyjemska „Zasady odpowiedzialności za słowo w Internecie w świetle Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”
10:45 – 11:00 – Przerwa kawowa
11:00 – adw. Marta Grabiec „Tymczasowa ochrona sądowa w sprawach naruszenia dóbr osobistych”
11:30 – adw. Paweł Knut „Mowa nienawiści motywowana uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”
12:00 – SSR Aleksandra Rutkowska „Granice wolności słowa sędziów – analiza wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
12:30-12:45 – II Przerwa kawowa
12:45-14:00 – Panel dyskusyjny z udziałem:
adw. Anny Mazurczak – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
adw. Pawła Knuta – Kampania Przeciwko Homofobii
r.pr. Karoliny Kędziory – Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego
Joanna Grabarczyk –  „Hejt Stop”
adw. Przemysław Buczkowski – Uczelnia Łazarskiego

Patronat nad konferencją objął: portal „Pokój Adwokacki”.

Wstęp wolny,
Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują zgłoszenia mailowe.

Zgłoszenia odbywają się poprzez wysłanie maila z Imieniem i Nazwiskiem słuchacza na adres: kolo.civilis@lazarski.pl

Zapraszamy!