Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Konferencja Naukowa , której celem będzie diagnoza problemów związanych z szerokim zaangażowaniem przestępczości zorganizowanej w ramach różnych form działalności związanych ze współczesnym sportem, tak na gruncie krajowym jak i międzynarodowym oraz próba wskazania przyszłych kierunków zainteresowania nauki i ewentualnych działań prawodawczych.

Patronat nad wydarzeniem objął Minister  Sportu i Turystyki Witold Bańka, Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki , Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK  Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski i Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Polski Komitet Olimpijski. Jeżeli o zagadnieniu opowiadać będą najlepsi specjaliści, to z pewnością dyskusja będzie żywa i owocna, dlatego też warto być jej uczestnikiem, zatem zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych interesujących się tematyką sportową. Konferencja „Sport a przestępczość zorganizowana” odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który znajduje się przy ulicy Władysława Bojarskiego 3.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały konferencyjne, a także lunch podczas konferencji. Koszt uczestnictwa, w charakterze wolnego słuchacza, w jednym  dniu wydarzenia (pierwszym lub drugim) wnosi 25 zł, natomiast jeżeli uczestnik ma ochotę brać udział w obu dniach konferencji to opłata będzie wynosiła 40 zł. Istnieje możliwość wygłoszenia referatu podczas 2. dnia konfernecji. W związku z tym ogłaszamy konkurs. Prace (do 500 słów) związane z przedmiotową tematyką prosimy przesyłać do 19.02.2017 r. na adres: prawosportowe.umk@gmail.com. Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 100 zł. Planowane jest też wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Formularze zgłoszeniowe, w przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa biernego, należy przesłać do dnia 1 marca 2017 roku. W terminie tym należy także uregulować należność wynikającą z opłat uczestnictwa w konferencji. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są na stronie internetowej: http://wpia.umk.pl/#1049  oraz na stronie wydarzenia – Konferencja Naukowa „Sport a przestępczość zorganizowana” umieszczonej na profilu społecznościowym Facebook.