Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Grupa Lokalna Opole we współpracy z doktorantami Uniwersytetu Opolskiego i Stowarzyszeniem Prawa Finansowego „Aureus” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych, odbędzie się 8 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja adresowana jest do:
– studentów
– absolwentów i doktorantów kierunków związanych z prawem, ekonomią, zarządzaniem i naukami o bezpieczeństwie,
– kadry naukowej uczelni wyższych,
– prawników i aplikantów zawodów prawniczych,
– wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Konferencja oscylować będzie wokół trudnego pod kątem praktycznym tematu wyzwań w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i bezpieczeństwa obrotu finansowego. W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia z zakresu: instrumentów ochrony interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów; mediów społecznościowych w bezpieczeństwie obrotu finansowego; bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej; nowych metod w wykrywaniu przestępczości gospodarczej, finansowej lub celnej; kryptowalut w przestępczości gospodarczej; wyzwań prawno-dowodowych w związku z wykrytym przestępstwem gospodarczym; przestępstwa działania na szkodę spółki; zmieniającego się modelu przestępczości i wyzwań przed judykaturą; ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa obrotu finansowego.

W ramach konferencji zaplanowano panel ekspercki, na którym zostaną zaprezentowane referaty specjalistów w wyżej wymienionych dziedzinach. Kolejne części konferencji to czas przeznaczony dla doktorantów i studentów, którzy będą mieli okazję przedstawić nadesłane wcześniej artykuły. Wśród wszystkich zaprezentowanych prac organizatorzy wyłonią i nagrodzą najlepsze z nich – zarówno pod kątem merytorycznym jak i samej prelekcji. Konferencja i wygłoszone w jej ramach referaty będą nagrywane i dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców w systemie elektronicznym, co spowoduje łatwiejszy dostęp do prezentowanych treści. Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w Studenckich Prawniczych Zeszytach Naukowych wydawanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Rejestracja na konferencję potrwa do 14 kwietnia i dostępna jest pod adresem: https://odns.evenea.pl/

Więcej informacji na stronach: http://opole.elsa.org.pl/odns oraz https://www.facebook.com/odnsuo