Ogólnopolska Studencko- Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Prawnoporównawcza analiza przestępstw gospodarczych na tle wybranych porządków prawnych”

Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego UMCS w Lublinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Studencko- Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. "Prawnoporównawcza analiza

III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Medycyny Sądowej

Zapraszamy Państwa na III już edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej, pt. „Medyk sądowy, lekarz klinicysta i prawnik w poszukiwaniu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. ,,Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i w prawie karnym”

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów ,,SKAUTH" ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. ,,Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i w prawie

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”

Władze akademickie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego

Piąta Oławska Konferencja Mediacyjna pt. „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce”,

Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej Grażyna Górska, Kancelarii Radcy Prawnego Krystiana Mularczyka, Wyższej Szkoły Prawa im.

Konferencja Naukowa pt. “Własność w ujęciu publicznoprawnym”

Szanowni Państwo, w imieniu Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, Wolters Kluwer S.A. oraz czasopisma „Państwo i Prawo” serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową w ramach obchodów 70-lecia "Państwa i Prawa" pt. “Własność w ujęciu publicznoprawnym”.

Konferencja: "Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania"

Zagadnienie przekształceń ustrojowego, materialnego i procesowego prawa publicznego pod wpływem prawa unijnego ma niezwykle doniosłe znaczenie. Implikacją tego jest nie tylko znaczny wzrost zainteresowań badawczych prawem Unii Europejskiej, ale przede wszystkim konieczność dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych. Przy tym należy zaznaczyć, iż proces europeizacji dotyczy wielu dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Prawa Pacjenta"

Tematyka Konferencji zakreślona jest szeroko i obejmuje zagadnienia dotyczące problematyki poszczególnych praw pacjenta. W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień dotyczących kwestii związanych z zakresem autonomii pacjenta, prawem do informacji oraz tajemnicy informacji z nim związanych. Naszym celem jest także przybliżenie zagadnień dotyczących prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, a także poszanowania szeroko rozumianej sfery prywatności pacjenta.

Konferencja: „Rola biegłego w postępowaniu sądowym”

SSO Witold Firkowicz, Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Elwira Marszałkowska – Krześ, Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 10:20 Otwarcie konferencji - Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego 10.20 – 11.20 Panel I - Dowód z opinii biegłego jako czynność dowodowa – de lege lata i de lege ferenda

Śląska Konferencja Medyczno-Prawna 2015

Jednodniowa konwencja Konferencji podzielona została na dwie części. W pierwszej części prezentowane będą tematy przygotowane wspólnie przez pracowników naukowych reprezentujących świat medycyny i prawa. Poruszane będą między innymi problemy z zakresu transplantologii, świadomej zgody, elementów psychiatrii w procedurze karnej, telemedycyny oraz działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.